Historia

Andreas Krane har många års erfarenhet från trävaruindustrin och beslutade hösten 1995 att starta ett eget handelsföretag för rundvirke.

Under våra 25 år har vi kunnat utöka vår verksamhet allt mer. I dag är vi en av de mest kända och pålitliga partnerna inom träindustrin. Våra kunder är främst sågverk och fanerfabriker som bearbetar lövträ i hemlandet och utomlands. Bara för bok säljer vi cirka 16.000 kubikmeter stockar varje år. Dessutom finns det stockar av ek och poppel samt andra lövträslag.