Skogsavverkning

Sedan företaget grundades 1995 har Andreas Krane varit verksam inom skogsavverkning. Vi utför gallringar fram till slutanvändning åt dig. Beroende på beställningssituationen sker detta med vår egen personal eller med kontraktsföretag. Beroende på kundens önskemål sker bearbetningen antingen med motor eller mekaniskt med en skördare. Dessutom erbjuder vi ett komplett servicepaket som består av timmerinstruktion, avverkning, timmerhuggning, mätning av virke och sammanställning av listor.

Vi bearbetar det avverkade virket både som underleverantör till skogsförvaltningen och som så kallad egen marknadsföring med egen marknadsföring av virkessortimenten. Vi använder alltid välutbildad personal och den modernaste tekniken för avverkning av virke.