Inköp av trä

Vårt inköpsområde omfattar hela sydvästra Tyskland samt delar av Frankrike och Schweiz. Tack vare vår mångåriga erfarenhet vet vi vilka områden och platser som är bäst lämpade för olika trädslag och kvaliteter. Trä köps nästan uteslutande från certifierade skogar.
Våra leverantörer, skogsförvaltningar och privata skogsägare, uppskattar vår kompetens och tillförlitlighet. Alla träslag kan också levereras i avbarkat skick.

Vi köper följande typer av virke för dig:

Nella foto si possono vedere tronchi d'albero di alberi decidui

Hårdträ

Bok / ek / röd ek / ask / poppel
Kvaliteter: A, B , C, D
Levereras som långträ eller i fasta längder
Diameter: från svagt virke för massaindustrin till sågade varor och starkt virke för fanerverk.

Nella foto si possono vedere tronchi di conifere

Barrträ

Gran / Gran / Douglasgran / Lärk / Tall
Kvaliteter: B, C, D
Levereras som långa trävaror eller i fasta längder
Diameter: från svagt trä för pappersindustrin till spånskivor och sågade trävaror.