Försäljning av timmer

Försäljningen av virke är alltid kundorienterad. Alla leveransvillkor avtalas med dig. Leveranserna sker fritt skog, fritt fabrik eller fritt hamn. Våra beprövade och testade transportmedel omfattar lastbilar, järnvägar, containrar eller fartyg för inlandssjöfart till och med kompletta sjötransporter.

Särskilda leveransönskemål är inget problem för oss.